SNACKS


Makai Atta 2kg

Rs 110 Rs 120

Olnaaj Chaki Atta 5kg

Rs 265 Rs 280

Nafees Atta 10Kg

Rs 385 Rs 500

Rivaj Fine Atta 5kg

Rs 260 Rs 280

Olnaaj Atta 5kg

Rs 250 Rs 260

Sunny Atta 5Kg

Rs 260 Rs 290

Grains Atta 10kg

Rs 500 Rs 540

Usman Chaki Atta 5 kg

Rs 235 Rs 260

Makhai Atta 1Kg

Rs 60 Rs 75

Askari Atta 20kg

Rs 770 Rs 825

Grains Atta 5KG

Rs 260 Rs 280